قیمت پودرماهی

قیمت پودرماهی مانند بسیاری از نهادههای دامی به روز میباشد در حال حاضر قیمت سه نوع محصول پودرماهی تولیدی این شرکت به شرح زیر میباشد

پودرماهی جنوب با پروتئین ۵۲-۵۴ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ریال

این نوع پودرماهی تهیه شده از ضایغات ماهی کنسروی شرکتهای فراورده های شیلاتی بندرعیاس محصولات دریایی جنوب و ضایعات بازارهای ماهی شهر بندرعباس ضایعات شرکتهای بسته بندی و سردخانه ها وصدهای قایقا که روزانه به شرکت ارسال میگردد

images

 پودرماهی ساردین بندرعباس با پروتیئن ٫

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫پودرماهی ساردین تهیه شده در شرکت پودرماهی گنو از ماهی ساردین صید همراه میگو و صید روزانه قایقهای صیادی در منطقه هرمزگانindexثیث

 

پودماهی میکتوپیده پروتیین ۶۵……………………….. ریال

تهیه شده از فانوس ماهیان دریای عمان تولید شده در کارخانه پودرماهی صالحی(گنو)که توسط کشتیهای صیادی از اعماق پایین آبهای خیلج فارس ودریای عمان صید وبصورت یخ زده به شرکت ارسال میگردد پودرماهی تهیه شده از این نوع ماهی که بیشتر بنام پودرماهی میکتوپیده معروف میباشد دارای کیفیتی فوقالعاده واسیدآمینه هایی بسیار متعادل میباشد بطوری که پودرماهی میکتوفیده با پودرماهی کلیکا مقایسه میگرددimages (5)

بازدیدها: 4725